14 noiembrie – Sfântul Apostol Filip

 

sf-filip

Conform calendarului creştin ortodox, Sfântul Apostol Filip este praznuit pe 14 noiembrie.

Viaţa Sf. Apostol Filip

Sfântul Apostol Filip s-a născut lângă Marea Galileii, în cetatea Betsaida, aproape de Horazin şi Capernaum.

Acolo s-au născut trei dintre cei 12 apostoli:

  • Petru
  • Andrei
  • Filip

Conform crestinortodox.ro, primii doi, Petru şi Andrei erau fraţi pescari şi se ocupau cu această îndeletnicire, până ce au i-a chemat Iisus să-i slujească Lui. Filip de mic a fost a fost dat de părinţii săi să înveţe carte, astfel a deprins cunoaşterea Sfintei Scripturi. Acesta este cel de-al treilea Apostol care a fost chemat de Domnul Iisus în misiunea de apostolat. După ce Mântuitorul s-a urcat la Cer, Sfântul Filip a propovaduit cuvântul Domnului pe continentul asiatic.

Potrivit unor manuscrise descoperite recent, acesta este cel care l-a însoţit pe Sf. Apostol Andrei în Schitya, Dobrogea de azi, pentru a face cunoscut cuvântul lui Hristos. Prof. univ. dr. Emilian Popescu afirma în acest sens următoarele: „În cercetările mai noi s-a ajuns la concluzia că Sf. Ap. Filip poate fi aşezat lângă Sf. Ap. Andrei ca misionari pe pământ românesc şi, de aceea, pentru noi românii ziua aceasta este tot aşa de importantă ca şi aceea dedicata Sf. Ap. Andrei.'

Sfântul Apostol Pavel a trecut la cele veşnice în cetatea Hierapolis, din centrul Asiei Mici, unde a fost răstignit cu capul în jos.

Citeşte şi Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei

Canon de rugaciune către Sfantul Apostol Filip

Troparul Sfântului Apostol Filip, glasul al 3-lea:
Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu Razele Cele Prealuminate ale Dumnezeieştii Străluciri, lui Hristos îndulcindu-te luminat, de Dumnezeu propovăduitorule Apostole Filip, cu strălucirile tale cele după împărtăşire, luminează-ne pe noi.
Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cel Ce ţie ţi-a arătat mărirea Părintelui prin Sine, Sfinte Filip, Hristos cu ceata ucenicilor pe tine te-a rânduit, a ta faptă bună mai înainte cunoscând, de Dumnezeu fericite.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Acum nu în închipuiri întunecate, nici în umbre, nici în oglinzi vezi, preainţelepte, pe Izvorul Bunătăţilor Hristos, Marginea doririlor, ci faţă către faţă Îl vezi lămurit.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Lipsind căpeteniile din seminţia lui Iuda, Preacurată, Fiul tău şi Dumnezeu, venind Povăţuitor marginilor pământului, cu adevărat acum a împărăţit.
Catavasie:
Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu.
Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Tu fiind plin de lumina privirii la cele de sus, prin lucrare, lui Hristos, Luminii Celei Mari Ce a fost cu noi, te-ai învrednicit a sluji, Dumnezeiscule Filip.
Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Temei dogmelor celor creştineşti a ta învăţătură de Taină creştineşte s-a arătat, că printr-însa cu dreaptă credinţă am cunoscut pe Fiul Unit fiind cu Părintele.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Sfeşnic de aur ai fost, strălucind oamenilor lumina cea pururea veşnică şi luminând printr-Însul lumea ai lămurit cu cunoştinţa, Sfinte Filip, Preaalesule.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Spre tine, Preasfântă Curată, nedăjduindu-mă, să nu cad din nădejdea cea întru tine. Ci, ca o Maică Milostivă a Iubitorului de oameni Dumnezeu, din cursele vrăjmaşului mă miluieşte.
Catavasie:
Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe avantaje.ro

Citeste continuarea pe pagina urmatoare: 1 2 3

Recomandari
Libertatea
Retete
Baby
Doctorul Zilei
Sfatul parintilor
Mai multe din Avantaje.ro