Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a intra în posesia tichetelor sociale de 200 de lei

Aproximativ 5000 de persoane cu o situație financiară și socială precară vor putea beneficia de tichete de cumpărături în valoare de 200 de lei fiecare. Acestea urmează să intre în posesia tichetelor până la Crăciun, tichetele putând fi folosite la cumpărături timp de un an.   

femeie la cumparaturi

Cine sunt beneficiarii tichetelor de cumpărături

Valoarea tichetelor este de 150 lei, respectiv 200 de lei și de ele pot beneficia următoarele categorii de persoane, astfel:

 • Tichete în valoare de 200 de lei vor primi:

– persoanele care locuiesc singure și al căror venit lunar nu depășește 400 de lei;

– fiecare membru al unei familii în care venitul lunar este mai mic de 400 de lei/membru;

 • Tichete în valoare de 150 de lei vor primi:

– persoanele care locuiesc singure și care au un venit lunar cuprins între 401 lei și 2/3 din salariul de bază minim brut;

– fiecare membru al unei familii în care venitul lunar este cuprins între 401 lei și 2/3 din salariul de bază minim brut.

Pe baza acestor bonuri care vor fi acordate doar cu ocazia sărbătorilor, beneficiarii pot achiziționa produse alimentare, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, jucării și rechizite.

Condiții de acordare a tichetelor sociale

Autorităție acordă tichete sociale persoanelor defavorizate în următoarele condiții:

 • situația precară să nu fi fost generată în mod intenționat;
 • persoana sau familiile defavorizate să nu aibă niciun alt sprijin din partea familiei extinse.

Documente necesare obținerii tichetelor sociale

Persoanele care întrunesc criteriile de mai sus pot depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 4 următoarele documente:

 • cererea titularului în original
 • copie carte de identitate sau carte de identitate provizorie
 • copie certificat de căsătorie
 • copie certificat de deces
 • copie certificat de naștere al copiilor
 • adeverință pe ultima lună cu venitul net sau declarație notarială din care să reiasă venitul lunar ocazional
 • adeverință din care să rezulte că este în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în str. Spătarul Preda, nr. 12, sector 5
 • adeverinţă de salariu de asistent maternal
 • adeverinţă de salariu a îngrijitorului la domiciliul unei persoane vârstnice;
 • adeverinţă de alocaţie de întreţinere pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi;
 • adeverinţă eliberată de centrul militar pentru soțiile celor care satisfac stagiu militar obligatoriu;
 • deverinţă de elev sau student ellberată de unitatea de învăţământ;
 • taloane de plată, pensie (din ultima lună) de limită de vârstă sau anticipată, invaliditate, urmaş, militară, de nevăzători sau orice altă categorie de pensie;
 • talon de plată pentru asistentul personal al unei persoane cu handicap;
 • talon de plată al ajutorului de şomaj;
 • talon de plată al ajutorului acordat persoanelor cu handicap şi copie certificat handicap;
 • talon de plată alocaţie de stat;
 • hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare minori şi actualizare pensie de întreținere;
 • hotărâre judecătorească definitivă de divorţ;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator:
 • acte doveditoare de venituri nete realizate din vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor de locuit sau altor bunuri, mobile şi imobile altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale
 • acte din care să reiasă regimul juridic al locuinţei – copie;
 • declaraţia notarială pentru copii neşcolarizaţi;
 • declaraţie notarială pentru persoanele care nu au niciun fel de pensie;
 • adeverinţă emisă de asociaţia de locatari/proprietari cu persoanele (nominal) care locuiesc la adresă;
 • dosar cu şină.

Totodată, se solicită adeverinţe de şomer şi pentru copii neşcolarizaţi cu vârste între 16 și 18 ani, cât şi pentru mamele al căror ultim copil a împlinit vârsta de 7 ani (dacă nu fac dovada că realizează un venit).

Dosarele se depun la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 4, apoi lucrători din cadrul DGASPC Sector 4 vor efectua anchete sociale la domiciliul solicitanţilor.

Sursa foto: shutterstock.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe avantaje.ro
Recomandari
Libertatea
Retete
Baby
Doctorul Zilei
Sfatul parintilor
Mai multe din Diverse