Bucurie pentru elevi! Vacanța intersemestrială va fi prima fără teme

Bucurie pentru elevi! Vacanța intersemestrială va fi prima fără teme

Elevii din școlilele generale și liceu se pot bucura, pentru că vacanța intersemestrială din acest an va fi prima în care nu vor primi teme pentru acasă. Astfel, în perioada 6 – 12 februarie, elevii din învățământul preuniversitar se pot relaxa și distra în voie timp de mai bine de o săptămână, deoarece  se va aplica Ordinul Ministrului Educației care a fost dat anul trecut, în luna decembrie.

Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5893 prevede în mod expres faptul că temele pe care le vor primi elevii de la şcoală trebuie să fie cât mai puţine, ba chiar deloc. Așadar, la clasa pregătitoare “nu se vor da teme pentru acasă”, la învăţământul primar temele zilnice vor reprezenta “maximum 1 oră”, iar la celelalte niveluri de învăţământ “maximum 2 ore”. “În perioada vacanţei, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial”, spune Ordinul 5893.

În perioadele de evaluare ale elevilor, temele pentru acasă ar trebui să se tranforme în aplicaţii şi activităţi în clasă. Acest ordin cuprinde preveder care stabilesc în mod expres faptul că “în perioada vacanţei, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial”.

Iată ce spune Ordinul privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar!

În baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

emite prezentul ordin:

Art. 1.(1) Prezentul ordin reglementează rolul temei pentru acasă, precum şi raţionalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi.

(2) Prin temele pentru acasă propuse, se va urmări:

a) obţinerea de rezultate imediate în învăţare (consolidare/aprofundare/extindere; aplicarea achiziţiilor şcolare în contexte noi de învăţare etc.);

b) obţinerea unor efecte pe termen lung în învăţare (încurajarea învăţării în timpul liber; construirea unei atitudini pozitive faţă de şcoală; motivajia pentru a continuă invajarea pe parcursul întregii vie^i; dorinja de a aplică achizhiile de învăţare în viaţă cotidiană etc.);

c) obţinerea unor efecte în planul dezvoltării personale a elevilor (stimularea curiozităţii, a responsabilită$îi, dezvoltarea abilităţii de a persevera în învăţare; capacitatea de a-şi organiza timpul; motivaţia, creşterea încrederii în sine etc.);

d) consolidarea relaţiei familie – şcoală (respectarea principiului egalităţii de şanse, creşterea încrederii familiei în şcoală etc.).

(3) Timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult 2 ore,
însumând toate disciplinele, în aşa fel încât media zilnică a pregătirii elevului, în clasa şi în afară
ei, să se încadreze în 5 – 8 ore zilnic.

Art.2. Tema pentru acasă va fi stabilită diferenţiat, în fiinctie de nivelul de pregătire a elevului, după cum urmează:

a) tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate, pentru toţi elevii clasei;

b) tema suplimentară, îndividuals şi diferenţiată, fără caracter permanent, pentru situaţii adecvate, precum:
– activităţi de recuperare;
– activităţi pentru dezvoltare, pregătirea pentru concursuri etc.;

c) tema pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample/de sinteză (de exemplu: referate,
proiecte) pentru o disciplină poate fi una pe semestru.

Art 3. (1) La clasa pregătitoare nu se vor da teme pentru acasă.

(2) Timpul total alocat temei obligatorii pentru acasă la învăţământul primar va fi de maximum 1 ora.

(3) Pentru celelalte niveluri de învăţământ timpul alocat efectuării temei obligatorii va fi de maximum 2 ore.

Art. 4. În special, în perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cât posibil, aplicaţii şi activităţi în clasa, asemănătoare temei pentru acasă.

Art.5. În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din invatamantu! primar şi gimnazial.

Art.6.(l) Temele pentru acasă trebuie evaluate. Evaluarea temei pentru acasă se poate realiza:

a) frontal;

b) prin discutarea în clasa a părţilor la care elevii au întâmpinat dificultăţi;

c) printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute numai din tema pentru acasă.

(2) Notarea temei pentru acasă nu este obligatorie.

Art.7. În cadrul orelor la clasa o atenţie specială se va acordă tehnicilor de învăţare independents. În acest sens, în programul şcolar se vor exersa modalităţi de rezolvare independents a unor sarcini de lucru, astfel încât aceste deprinderi să fie transferabile şi în efectuarea temelor pentru acasă.

Art.8. În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariţia unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului faţă de învăţare (din cauza cantităţii, dificultăţii sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică şi emoţională, reducerea timpului liber destinat unor activităţi recreative (activităţi sportive, artistice, gospodăreşti, lectură etc.), adâncirea diferenţelor dintre elevii performanţi şi cei aflaţi în dificultate etc.

Art 9. Se interzice utilizarea temei că instrument de pedeapsa (cantitate mare de teme, exerciţii repetitive), precum şi solicitarea realizării unor activităţi de învăţare care necesită o abordare sistematică în clasa şi nu pentru a fi desfăşurate individual, că tema pentru acasă.

Art.10. Directorii unităţilor de învăţământ şi diriginţii colaborează cu părinţii şi elevii în vederea raţionalizării temelor pentru acasă.

Art.11. Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la cunoştinţă cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor.

Art.12. La dată intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3066/11.01.1999.

Art. 13. Direcţia Generală învăţământ Preuniversitar, Direcţia Minorităţi, inspectoratele şcolare, directorii unităţilor de învăţământ şi cadrele didactice pun în aplicare prevederile prezentului ordin.

MINISTRU, Mircea DUMITRU Bucureşti,

Foto: 123rf.com

Mihaela Tudor

Citește și:

Violența în cuplu apare din adolescență! Care este situația în școlile de astăzi

Ce cred profesorii despre manualele digitale și cât de mult îi ajută la catedră

Cum alegi un profesor bun pentru copilul tău

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe avantaje.ro
Recomandari
Publicitate
ziareonline.ro
Libertatea
CSID
Descopera.ro
Life.ro
Retete
Baby
VIVA!
ELLE
Diva Hair
Sfatul parintilor
TV Mania
Shtiu.ro
Mai multe din Educatie