BAC Limba Maternă 2019: Examenul Oral la Limba Maternă are loc astăzi

BAC Limba Maternă 2019

BAC limba maternă 2019. Elevii care fac parte din minoritățile naționale (croați, germani, maghiari, sârbi, slovaci, turci, ucraineni) susțin miercuri, 5 iunie, și joi, 6 iunie 2019, proba B a examenului oral la Bacalaureat la limba maternă.

Subiectele au fost elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale. Candidații își pot nota ideile pe o ciornă, pusă la dispoziţie de organizatorii examenului de bacalaureat. Ulterior, aceștia își prezintă răspunsurile în fața profesorilor examinatori..

BAC limba maternă 2019. Cum se desfăşoară proba orală la BAC

Proba orală la BAC 2019 la limba maternă se desfășoară ținându-se cont de următoarele prevederi. Există o mențiune specială pentru elevii de etnie maghiară:

Art.48 – (1) La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

(2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(3) La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011

(4) Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte10 – 15 minute.

(5) La examenul oral de limba şi literatura maghiară (proba B) candidaţii pot folosi culegeri de texte. Pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de către comisia de examinare.

(6) După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.

(7) Eventualele fraude sau tentative de fraudă la probele orale vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen.

(8) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va fi informată, imediat, despre orice situaţie specială.

Citeste si

Medic neurolog: „Dragă şcoală, de ce faci asta? Copiii noştri nu numai că nu mai au copilărie, dar se îmbolnăvesc!'

Iată care sunt cele mai dăunătoare alimente pentru copii

Mesajul unei mame către ministrul Educației: Şi după ce le furăm copilaria, ce să vedeţi doamna ministru, vine clasa a V-a şi ne lovim de o crudă realitate'

Sursa foto: libertatea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe avantaje.ro
Recomandari
Libertatea
Publicitate
Huff
VIVA!
Retete
Baby
Sfatul parintilor
Mai multe din Educatie