Câştigă un pandantiv cu un cristal Swarovski oferit de BOREALY!

foto articol pandantiv

Brandul de cadouri şi bijuterii premium BOREALY s-a lansat având ca sursă de inspiraţie strălucirea unică a aurorei boreale. Obiectivul companiei este de a oferi o solutie celor ce cauta cadouri premium cat  mai variate si de o calitate foarte buna. Articolele de lux oferite de BOREALY te ajută să dăruiești emoţii  sub forma unui dar original iar bijuteriile se asortează cu rafinament la ţinutele vestimentare impresionand

Avantaje şi BOREALY îţi oferă un pandantiv realizat dintr-un singur cristal Swarovski.

1. Intră pe pagina de Facebook AVANTAJE și dă Like postării concursului

2. Comenteazǎ la postare rǎspunzând corect la întrebarea Care este obiectivul  companiei Borealy Gifts?'.

Când te poţi înscrie 

Poţi intra în concurs în perioada 09 decembrie – 13 decembrie 2013. Câştigătorii vor fi extraşi aleatoriu  pe 16 decembrie 2013. Mult succes!

Descoperă lumea BOREALY

Atunci când faci un cadou cuiva cel mai mult contează experienţa unică creată de cadoul oferit. În acest  sens, BOREALY abordează diferit comerţul online, cu focus pe produsele premium și de lux, pe conceptul  exclusivist, personalizarea și potrivirea cadourilor cu personalitatea destinatarului.

Experienţa BOREALY este asemănătoare inspiraţiei date de aurora boreală cu ajutorul luminii, a  frumuseţii tale şi a naturii. Participă și câştigă!

Ileana Lala este câştigătoarea acestui concurs. Ea îşi poate revendica premiul trimiţând un email la [email protected] în care va menţiona numele premiului câştigat, numele, prenumele, numarul de telefon şi adresa la care poate fi trimis premiul.

castigatoare

Regulamentul oficial al concursului Câştigǎ acest pandantiv de la BOREALY!'

Perioada campaniei: 09.12.2013 – 13.12.2013

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala Castiga acest pandantiv de la BOREALY!' este organizata de RINGIER  ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.  J40/17894/07.07.1993, cod fiscal RO 4658697, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 10657/2011 (denumita în  continuare Organizator' sau RINGIER ROMANIA').
Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala  si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament   (Regulamentul'), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada  desfasurarii campaniei pe site-ul www.avantaje.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui  solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMANIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul  de a suspenda si/sau înceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai  dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.avantaje.ro si/sau pe pagina de Facebook a  publicatiei Avantaje.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania promotionala Castiga acest pandantiv de la BOREALY' este organizata in conformitate  prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea  Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au  dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala Castiga acest pandantiv de la BOREALY' este organizata si se desfasoara pe  întreg teritoriul Romaniei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.  Campania promotionala Castiga acest pandantiv de la BOREALY' se desfasoara pe site-ul avantaje.ro in perioada 09.12.2013 – 13.12.2013.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania promotionala Castiga acest pandantiv de la BOREALY' este deschisa tuturor persoanelor  fizice cu resedinta în România, cu vârsta de cel putin 16 ani, împliniti pâna la data începerii Campaniei  si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica  cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.  O persoana se poate inscrie o singura data in concurs (per postare de concurs), de pe un singur cont de  Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala Castiga acest pandantiv de la  BOREALY' angajatii si/sau colaboratorii RINGIER ROMANIA, respectiv BOREALY Gifts, precum si  rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane  fizice sau juridice, în care RINGIER ROMANIA detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent  de natura acestuia, precum si angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale RINGIER  ROMANIA si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte  prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.avantaje.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie  a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6, sector 2.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a se inscrie in concurs prin intermediul paginii de Facebook Avantaje, participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:  Sa acceseze postarea de concurs si sa comenteze raspunzand la intrebarea Care este obiectivul  companiei Borealy Gifts?' O persoana se poate inscrie o singura data in concurs, de pe un singur cont de
SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiul acordat in cadrul prezentei campanii promotionale este un pandantiv 18 mm BOREALY Star in  valoare de 180 lei (TVA inclus).
In cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor sau  schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.
SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Castigatorul va fi stabilit in urma extragerii la sorti. La extragerea la sorti vor participa doar utilizatorii care  au raspuns corect la intrebarea Care este obiectivul companiei Borealy Gifts?'. Castigatorii vor fi afisati  pe site-ul avantaje.ro in data de 16.12.2013.
SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR 
Toti castigatorii sunt obligati sa contacteze departamentul de marketing la adresa [email protected],  pentru a revendica premiul prin: mentionarea premiului, numelui, prenumelui, numarului de telefon si a  adresei la care va fi trimis premiul, in cazul castigatorilor din provincie, numele si prenumele trebuie sa  coincida cu cele completate pe site, in momentul inscrierii la concurs.
O persoana se poate inscrie o singura data in concurs, de pe un singur cont de Facebook. Doar primul  comentariu va fi luat in considerare. Orice editare ulterioara a comentariului nu va fi considerata.
Persoanele care nu respecta regulamentul, nu indeplinesc conditiile sau persoanele despre care  organizatorul considera ca acestea participa la concurs cu mai mult de un cont de Facebook vor fi  descalificate fara o notificare prealabila.
Castigatorii din Bucuresti isi pot ridica premiul, in termen de maxim 14 de zile de la afisarea castigatorilor,  de luni pana vineri intre orele 10:00-18:00 de la sediul Ringier din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2,  Bucuresti. Premiul va fi inmanat numai in baza buletinului de identitate/cardului de identitate.  In cazul castigatorilor din provincie, premiile vor fi expediate prin curier in termen de 30 de zile de la data
SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament  Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea  si calitatea acestora.
Produsele vor fi trimise o singura data prin curier de catre Ringier Romania, care nu-si asuma nici o  responsabilitate in ceea ce priveste ajungerea acestora la destinatie.
In cazul în care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile  stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau  plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul  a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile  aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,  abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul  are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.  Ringier Romania nu isi asuma obligatia pentru continutul uploadat (imagine sau text) de useri in cadrul
SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU
In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de  capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al  oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.
In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de  exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre in posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest  Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului  reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum si de plata oricaror  despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.
SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate  de operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea Nationala de  Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului.  Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Datele personale colectate in cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor  in care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele  castigatorului precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate pe site-ul www.avantaje.ro.
Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la  informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si  dreptul de opozitie (art.15). In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite  o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6,
SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau  printr-o decizie a Organizatorului.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea în  vigoare a prezentului regulament si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile  contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta  Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
SECTIUNEA 14. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale  amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti  române competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:  RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, în termen de  maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in  consideratie nici o contestatie.
SECTIUNEA 15. DISCLAIMER FACEBOOK
Facebook nu este responsabil in niciun fel fata de acest concurs. Informatiile pe care utilizatorii le  posteaza sunt oferite catre Ringier Romania si nu catre Facebook. Acestea vor fi folosite in scopul  desfasurarii acestui concurs. Concursul nu este sponsorizat, sustinut, administrat sau asociat in niciun fel  cu Facebook. Participand la acest concurs absolviti Facebook de orice raspundere. Facebook nu acorda  asistenta in administrarea concursului si nu este responsabil de acesta.
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe avantaje.ro
Recomandari
Publicitate
Libertatea
CSID
Descopera.ro
Life.ro
Retete
Baby
Doctorul Zilei
VIVA!
ELLE
Diva Hair
Sfatul parintilor
TV Mania
Shtiu.ro
Mai multe din Concurs