Câştigǎ fierul de călcat ideal, fără nicio setare, de la Philips!

Cu un fier de cǎlcat proiectat pentru perfecţiune ai mai multe avantaje decât ţi-ai putut imagina vreodatǎ! Ai şansa sǎ spui acum adio vechiului fier de cǎlcat şi sǎ te bucuri de toatǎ atenţia pe care Philips PerfectCare Azur o va acorda hainelor tale!

Lasǎ inovaţia tehnologicǎ sǎ ducǎ grija garderobei tale şi sǎ facǎ treaba în locul tǎu! Participǎ acum!

Ce poţi câştiga

Avantaje şi Philips îţi oferǎ două fiare de cǎlcat Philips de ultimǎ generaţie – Philips PerfectCare Azur.

Cum participi?

Intri pe pagina de Facebook AVANTAJE, gǎseşti postarea de concurs, urmezi instrucţiunile şi rǎspunzi printr-un comment la întrebarea Ce avantaje crezi cǎ ţi-ar aduce un astfel de produs?'

Când te poţi înscrie?

Poţi intra în concurs pânǎ pe data de 05 decembrie. Perioada de concurs este: 29.11.2013 – 05.12.2013. Câştigǎtorii vor fi anunţaţi pe 6 decembrie. Hainele tale aşteaptǎ tehnologia Philips în viaţa lor, iar tu meriţi sǎ te bucuri de toate avantajele acesteia. Ce mai aştepţi? Înscrie-te cât mai repede!

Cum inoveazǎ Philips modul în care îmi calc rufele?

Philips a proiectat fierul de cǎlcat Philips PerfectCare Azur pentru perfecţiune. Acum grijile pe care le ai la cǎlcarea hainelor au devenit istorie. Iatǎ câteva dintre avantajele pe care tehnologia Philips ţi le aduce în casǎ.

Acum poţi cǎlca orice tip de materiale, în ce ordine doreşti, fǎrǎ setǎri de temperaturǎ. Tehnologia OptimalTemp creează un echilibru perfect între temperatură și abur, potrivit pentru orice tip de țesătură. Talpa fierului de călcat nu va fi niciodată prea fierbinte sau prea rece întrucât procesorul de control inteligent o păstrează la o temperatură constantă, perfectă pentru orice material.

Calci mai repede şi mai bine cu talpa T-ionicGLIDE, care alunecǎ foarte uşor pe orice tip de material şi este cu 30% mai rezistentă la zgârieturi decât talpa SteamGlide. Varful Quattro Precision, ce are o formǎ specialǎ, te ajutǎ sǎ calci şi porţiunile de material cele mai greu accesibile.

Foloseşti apa de la chiuvetǎ şi uiţi de petele cauzate de cǎtre depunerile de calcar, datorită sistemului inteligent anti-calcar.

Mai multe despre noua gamă Philips PerfectCare poți afla chiar de pe site-ul Philips, unde te așteaptă și sfaturi, trucuri sau filme utile pentru călcarea corectă a hainelor.

Scapi de griji, calci repede, uşor, confortabil şi cu un efect profesional. Înscrie-te la concurs şi schimbǎ felul în care iţi calci hainele! Participǎ acum!

Câștigătorii acestui concurs sunt: Mirela Tanase, Adriana Danaricu.

postare 1 primii AVANTAJEpostare 2 primii AVANTAJE

 

Câștigătorii își pot revendica premiul trimițând un email în care să menționeze premiul câștigat, numele, prenumele, numărul de telefon și adresa la care va fi trimis premiul într-un e-mail pe care să îl trimită la adresa: [email protected] .

Regulamentul oficial al concursului Castiga fierul de calcat ideal, fara nicio setare, de la Philips!'
Perioada campaniei: 29.11.2013 – 05.12.2013
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala Castiga fierul de calcat ideal, fara nicio setare, de la Philips!' este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/17894/07.07.1993, cod fiscal RO 4658697, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 10657/2011 (denumita în continuare Organizator' sau RINGIER ROMANIA').
Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul'), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.avantaje.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMANIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau înceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.avantaje.ro si/sau pe pagina de Facebook a publicatiei Avantaje.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania promotionala Castiga fierul de calcat ideal, fara nicio setare, de la Philips!' este organizata in conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala Castiga fierul de calcat ideal, fara nicio setare, de la Philips!' este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul Romaniei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Campania promotionala Castiga fierul de calcat ideal, fara nicio setare, de la Philips!' se desfasoara pe site-ul avantaje.ro in perioada 29.11.2013 – 05.12.2013.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania promotionala Castiga fierul de calcat ideal, fara nicio setare, de la Philips!' este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta în România, cu vârsta de cel putin 16 ani, împliniti pâna la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
O persoana se poate inscrie o singura data in concurs (per postare de concurs), de pe un singur cont de Facebook.
Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala Castiga fierul de calcat ideal, fara nicio setare, de la Philips!'  angajatii si/sau colaboratorii RINGIER ROMANIA, respectiv Philips Romania, precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care RINGIER ROMANIA detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum si angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMANIA si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
Regulamentul este disponibil pe site-ul www.avantaje.ro  sau va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6, sector 2, Bucuresti.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a se inscrie in concurs  prin intermediul paginii de Facebook Avantaje, participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:
Sa acceseze postarea de concurs si sa comenteze mentionand ce avantaje crede ca i-ar putea aduce un astfel de produs, cum este Philips PerfectCare Azur. Campania promotionala in cauza are doua postari de concurs. O persoana se poate inscrie de maxim doua ori in concurs (o data per postare de concurs), de pe un singur cont de Facebook.
SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiul acordat in cadrul prezentei campanii promotionale sunt doua fiare de calcat Philips PerfectCare Azur in valoare totala de: 1120 de lei.
In cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor  sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.
SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Castigatorul va fi stabilit in urma extragerii la sorti. La extragerea la sorti vor participa doar utilizatorii care au comentat la postarea concursului si au scris ce avantaje cred ca le-ar putea aduce un aparat cum este Philips PerfectCare Azur.
Castigatorii vor fi afisati pe site-ul avantaje.ro in data de 06.12.2013.
SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR
Toti castigatorii sunt  obligati sa contacteze departamentul de marketing la adresa [email protected],  pentru a revendica premiul prin: mentionarea premiului, numelui, prenumelui, numarului de telefon si a adresei la care va fi trimis premiul, in cazul castigatorilor din provincie, numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele completate pe site, in momentul inscrierii la concurs.
O persoana se poate inscrie o singura data in concurs, de pe un singur cont de Facebook. Doar primul comentariu va fi luat in considerare. Orice editare ulterioara a comentariului nu va fi considerata.
Persoanele care nu respecta regulamentul, nu indeplinesc conditiile sau persoanele despre care organizatorul considera ca acestea participa la concurs cu mai mult de un cont de Facebook vor fi descalificate fara o notificare prealabila.

Castigatorii din Bucuresti isi pot ridica premiul, in termen de maxim 14 de zile de la afisarea castigatorilor, de luni pana vineri intre orele 10:00-18:00 de la sediul Ringier din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, Bucuresti. Premiul va fi inmanat numai in baza buletinului de identitate/cardului de identitate.

In cazul castigatorilor din provincie, premiile vor fi expediate prin curier in termen de 30 de zile de la data afisarii acestora.
SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
Produsele vor fi trimise o singura data prin curier de catre Ringier Romania care nu-si asuma nici o responsabilitate in ceea ce priveste ajungerea acestora la destinatie.
In cazul în care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
Ringier Romania nu isi asuma obligatia pentru continutul uploadat (imagine sau text) de useri in cadrul concursului.
SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU
In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.
In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre in posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora,  precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.
SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Datele personale colectate in cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorului precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate pe site-ul www.avantaje.ro.Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.
SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
SECTIUNEA 14. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, în termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
SECTIUNEA 15. DISCLAIMER FACEBOOK
Facebook nu este responsabil in niciun fel fata de acest concurs. Informatiile pe care utilizatorii le posteaza sunt oferite catre Ringier Romania si nu catre Facebook. Acestea vor fi folosite in scopul desfasurarii acestui concurs. Concursul nu este sponsorizat, sustinut, administrat sau asociat in niciun fel cu Facebook. Participand la acest concurs absolviti Facebook de orice raspundere. Facebook nu acorda asistenta in administrarea concursului si nu este responsabil de acesta.

 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe avantaje.ro
Recomandari
Publicitate
substantial.ro
Libertatea
CSID
Descopera.ro
Life.ro
Retete
Baby
Doctorul Zilei
VIVA!
ELLE
Diva Hair
Sfatul medicului
Sfatul parintilor
TV Mania
Shtiu.ro
Mai multe din Concurs