Pe 19 martie este sărbătoare în calendarul ortodox. O mulțime de românce își serbează astăzi onomastica

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel…

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria gândului împotrivindu-te celui deşert la minte, fericite, ai răbdat strujirile trupului, iar pârjolit cu făclii fiind nu te-ai ars, Mucenice Hrisant, ci, împreună cu tinerii, cântai: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te cu înţelep­ciunea lui Hristos, ai veştejit tru­fia celor neînţelepţi şi ai ruşinat mintea cea trufaşă a celui ce a amăgit pe Eva, făcând neputincioasă arma lui şi cu evlavie, în­ţelepte, ai adus-o pe ea mireasă lui Dumnezeu, prin credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu unirea sufletească fugind de unirea cea trupească, pătimi­torilor, odoare curate ale Atotţiitorului v-aţi arătat şi v-aţi adus pe voi înşivă în Biserica cea Cerească, lui Hristos, stri­gând: Binecuvântaţi, toate lu­crurile Domnului, pe Domnul!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Prin voirea lui Dumnezeu bi­ruind patimile trupului, Sfinţii Mucenici Hrisant şi Daria focul chinurilor l-au stins cu Roua Duhului; şi au dobândit cununile vieţii, cân­tând: Binecuvântaţi, toate lu­crurile Domnului, pe Domnul!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Trandafir în mijlo­cul spinilor vieţii aflându-te pe tine Dumnezeu, Preacurată, S-a sălăşluit în pântecele tău cel Preacurat şi fără prihană; şi de Tainică bună mireasmă a um­plut lumea care striga: Binecu­vântaţi, toate lucrurile Domnu­lui, pe Domnul!

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Da­niel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta cea bună încingându-se, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oştire Dumnezeiască s-a adăugat ţie, celui ce grăiai în chip sfinţit cele Dumneze­ieşti, fiind izbăvită de înşelă­ciunea cea urâtă şi prin sabie jertfă curată s-a adus Celui Ce ca un Miel S-a junghiat pentru noi, mucenice.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În mijlocul fiarelor ca nişte mieluşei v-aţi arătat, purtători­lor de chinuri, propovăduind Întruparea cea Dumnezeiască a Celui Ce S-a smerit până la sân­ge şi prin dureri aţi moştenit Dumnezeieşte odihna cea fără de durere.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi cetatea Romei cheamă toate cetăţile şi ţările să prăznuiască cu veselie chinurile şi luptele voastre cele Dumneze­ieşti, punându-vă înainte ca pe o desfătare nematerialnică, sfinţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Către nemărginita mărire v-aţi ridicat, Sfinţilor Mucenici Hrisant şi Daria şi staţi ca împreună purtători de cunună înaintea Cu­vântului Celui Atotţiitor, rugându-vă pentru noi, cei ce vă feri­cim pe voi pururea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cugetul şi inima se înspăimân­tă căutând să înţeleagă naşterea ta cea de neînţeles, Fecioară. Că pe Dumnezeu Cuvântul în pân­tece L-ai purtat, pe Cel Ce prin tine mântuieşte din toată nevoia pe cei ce te cinstesc pe tine.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe avantaje.ro

Citeste continuarea pe pagina urmatoare: 1 2 3 4 5

Recomandari
Libertatea
Retete
Baby
Doctorul Zilei
Sfatul parintilor
Mai multe din Spiritualitate