Pe 19 martie este sărbătoare în calendarul ortodox. O mulțime de românce își serbează astăzi onomastica

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie…

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Închis în temniţa cea preaîntunecată şi lăudând pe Stăpânul tuturor, preafericite, Lumina Cea din cer înconjurându-te, te-a luminat cu totul, Sfinte Hrisant.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, cel împodobit cu cin­stita mucenicie, dobândindu-te Roma ca pe o stea aurită, mu­cenice, se înfrumuseţează cu luptele tale şi cu minunile tale cele Dumnezeieşti, Mucenice Hrisant.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Frumoasă, preaîmpodobită şi preaaleasă arătându-te, Sfântă Muceniţă Daria, prin suferinţele de tot felul ale trupului tău te-ai făcut mireasă Cuvântului Celui Preafrumos, fecioară.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Prunc Tânăr Te-a născut Fecioara pe Tine, Cu­vântul Cel mai înainte de veci, după Care dorind fecioarele, pe urma ei s-au adus Ţie ca nişte mirese Împăratului tuturor.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica cea curăţită de sângele demonilor cu Sângele Cel curs din coasta Ta.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Luminători luminoşi arătându-vă, Dumnezeieştilor şi Sfinţilor Muce­nici Hrisant şi Daria, cu lumina minunilor voastre străluciţi toată făptura, risipind pururea noaptea cea adâncă a neputinţelor; rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul din Babilon, tinerii lui Avraam, fiind aprinşi de dorul dreptei credinţe mai mult decât de văpaia focului, au strigat: Bine­cuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Floare cu chip de aur a mu­cenicilor te-ai făcut, că ai adus la Hristos mulţime de pătimitori, cu Dumnezeieştile tale cu­vinte şi minuni, de Dumnezeu insuflate. Împreună cu aceştia cu credinţă te fericim acum pe tine, mucenice.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În groapa cea plină de noroi, gol fiind închis, prealăudate, cu strălucirea cea plină de lumină a bunei miresme celei Dumnezeieşti te-a luminat pe tine Iisus. Pe Care, cu inimă curată, preaînţelepţeşte L-ai iubit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiară păzitoare a fecioriei tale, care să oprească, cu ade­vărat, vătămarea care ţi-ar fi putut veni de la păgâni, ţi-a trimis Hristos ţie, prealăudată, care cântai: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce este Necuprins cu Fiinţa Cea Dumnezeiască, cuprinzându-Se cu Trupul în sânurile tale, S-a făcut, Fecioară, ca şi noi. Bine­cuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare: 1 2 3 4 5

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe avantaje.ro
Recomandari
Libertatea
Retete
Baby
Doctorul Zilei
Sfatul parintilor
Psychologies
Mai multe din Spiritualitate