Pe 19 martie este sărbătoare în calendarul ortodox. O mulțime de românce își serbează astăzi onomastica

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine…

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aur încercat în focul chi­nurilor te-ai arătat Sfinte Hri­sant, purtând pecetea Patimilor celor Împărăteşti.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părăsind bârfirea ritorilor, ai fost vânat, Mucenice Hrisant, cu laţurile ucenicilor Celui Ce prealuminat te-a înţelepţit pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorirea trupului părăsind, te-ai supus Celui Dorit de tine, Care te-a adus mireasă lui Hristos, prin cinstita credinţă, Preaînţeleaptă Muceniţă Daria.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din pântecele tău cel Fecio­resc, născându-Se Iisus cu Tru­pul, Preacurată Şi-a logodit Sieşi mireasă curată pe Sfânta Muceniţa Daria.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Pururea, Scăparea şi Întărirea mea, Doamne.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcliile Duhului strălucind întru inima ta cea curată, te-a făcut cu totul lumină, pe tine, Celui Care cu osârdie strigai fără încetare: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu nestricăcioasa haină a Dumnezeiescului har, ţesută de sus, te-a îmbrăcat Ziditorul, pe tine, Cel Ce ţi-ai păzit fără de prihană trupul şi ca pe un bi­ruitor te-a încununat pe tine.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu inimă vitează ai scuturat dulceţile trupului, îndulcindu-te de Frumuseţea Cea Dumnezeiască Cea Neasemuită şi bucurându-te, ai străbătut în calea muce­niciei tale, Sfinte Mucenice Hrisant.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părtaşă făcându-te unirii ce­lei îndumnezeitoare, purtătoare de chinuri, te-ai îndumnezeit şi întru Cămările cele Cereşti te-ai sălăşluit, ca o mireasă neprihă­nită a Stăpânului zidirii, Sfântă Muceniţă Daria.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Păzindu-te pe tine, Fecioară, ca şi mai înainte de naştere şi după naştere, Curată, din tine S-a Întrupat Cel Necuprins cu mintea, Care şi-a adus Sieşi mireasă pe Muceniţa Daria.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea, în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudăpe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicându-ţi mintea mai presus decât cele materialnice, purtătorule de chinuri şi legându-te, ai dezlegat răutatea vrăjmaşului, fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndrăgostit de curăţie fiind, preasfinţite, dragostea cea aprin­să a fecioarei ai îndrumat-o că­tre Domnul, prealăudate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzând că tiranul este sfâşiat şi în picioare este călcat, cu cuget vesel slăveai pe Stăpânul, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine poate să tâlcuiască Taina ta, o, Preacurată? Căci ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, îndoit în fire, mai presus de cuget.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe avantaje.ro

Citeste continuarea pe pagina urmatoare: 1 2 3 4 5

Recomandari
Libertatea
Retete
Baby
Doctorul Zilei
Sfatul parintilor
Mai multe din Spiritualitate