În luna Miastenia Gravis, amintim bolnavilor că dispun de un HelpLine românesc unic în Europa

+ mai mult