Dr. Andreea Meruță a efectuat în premieră construcția mamară cu matrice dermică acelulară din colagen porcin

+ mai mult